Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

DNÍ

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

HODÍNY

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

MINÚTY

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

SEKUNDY

Súhlas s ochranou osobných údajov pri e-mailovej komunikácii

You are here: Home » Súhlas s ochranou osobných údajov pri e-mailovej komunikácii

V zmysle nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré nadobudlo platnosť 25.5.2018 aj pre Slovenskú republiku ako aj v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím s vedením, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov obsiahnutých v tejto prihláške pre Prešovský spolok nepočujúcich (POSN) v rozsahu, potrebnom na spracovanie údajov: na účely správy databázy POSN, ktorá slúži na archiváciu údajov za účelom poskytovania služieb a aktivít súvisiacich s usporiadaním plesu pre posunkujúcich. Ide o meno, priezvisko, adresu a e-mail na kontaktovanie za účelom poskytovania informácií o akcii, vstupenkách, programe atď.). POSN týmto potvrdzuje, že takto získané osobné údaje nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretím stranám.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať a informácie zaslať žiadosť na mailu info(zav)posn.sk